Đóng

Tin hoạt động

Tin hoạt động


S – Năng động

– Lễ kỷ nhiệm 30 năm ngày thành lập công ty.

 


S – Truyền cảm hứng

– Chúng tôi tổ chức các buổi họp OJM hàng quý với nhiều hoạt động học tập vui chơi bổ ích để tạo thêm lửa động lực cho đội ngũ nhân viên trong công việc.

 


 

S – Chăm sóc

– Chúng tôi hiểu rằng con người là tài sản quý nhất của công ty do đó, chúng tôi luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho nhân viên của mình.

 


S – Sẻ chia

– Không chỉ quan tâm đến kinh doanh, tại Savimex, chúng tôi luôn cố gắng sẻ chia nhiều nhất có thể.