Đóng

Savipack

Savipack


Địa chỉ: 162 HT17, P. Hiệp Thành, Q.12, HCM.

Số xưởng: 01.

Diện tích: 7.000 m2

Nguyên liệu: Nội địa và nhập khẩu.

Nhân viên: 50.

Thị trường: nội địa.

 

 

 

 

MÁY MÓC THIẾT BỊ