Đóng

Nhà máy Savimex

Nhà máy Savimex

SAVIMEX – Q12

Địa chỉ: 162 HT17, P. Hiệp Thành, Q. 12. HCM.

Số xưởng: 08.

Diện tích: 59.203 m2

Sản phẩm: Nội thất

Vật liệu: Cao su, tràm, thông, MDF, MFC, veener, PB…

Nhân viên: 1.100

Thị trường: Mỹ, Nhật, EU, Hàn Quốc, Úc.

 

 

 

SAVIMEX – Chi nhánh Thủ Đức

 

Địa chỉ: 234 Trường Sơn, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, HCM.

Diện tích: 40.218 m2

Sản phẩm: nội thất

Vật liệu: Cao su, tràm, thông, MDF, MFC, veener, PB…

Nhân viên: 250.

Số xưởng: 04

Thị trường: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY MÓC THIẾT BỊ

Drilling and dowel machine

CNC drilling machine

Panel pressing machine

Panel pressing machine

Auto edging machine

Jprint

Jprint machine

Line topcoat UV machine

Computer panel saw