Đóng

Liên Hệ

LIÊN HỆ

SAVIMEX

  Địa chỉ: Số 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM.

 Điện thoại:+84 28 73008007 – Ext: 109 or 110

Email: info@savimex.com

SAVIMEX CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 234 Trường Sơn, Quận Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam

Email: info@savimex.com