Đóng

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Bằng cách làm việc sáng tạo hàng ngày, chúng tôi đang từng bước vững chắc tiến tới ước mơ trở thành một trong các công ty sản xuất đồ gỗ hàng đầu thế giới và là một trong những nơi cung cấp môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Khách hàng: Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.Nhân viên: Mang đến sự tự tin hơn trong cuộc sống cho nhân viên thông qua việc đóng góp đầy ý nghĩa của họ.

Cổ đông: Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư, sự tin tưởng vào trí thức và tính chính trực của chúng tôi.

Cộng đồng xã hội: đóng góp nhiều hơn cho xã hội; đồng thời phát triển con người và kinh doanh trên nền tảng trí thức và tính chính trực.

Phục vụ khách hàng: Khách hàng là thượng đế, cộng đồng là gia đình. Chúng tôi làm việc phục vụ khách hàng bằng hết tất cả đam mê và tính chính trực của mình.Chính trực: Tích cực xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Chủ động: nắm bắt sự chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh luôn là tôn chỉ hàng đầu của chúng tôi.

Đam mê cho sự xuất sắc: cá nhân xuất sắc sẽ khởi tạo công ty xuất sắc, gia đình xuất sắc, xã hội xuất sắc. Bằng cách làm việc sáng tạo không ngừng, chúng tôi hàng ngày đang hoàn thiện hơn những con người của mình.

Sẵn sàng chia sẻ & học hỏi: tinh thần đoàn kết là yếu tố cốt lõi của mọi công ty. Mọi cá nhân trong Savimex đều nêu cao tình đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ không ngừng.