Đóng

Chứng chỉ

Chứng chỉ

 


CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SA8000

Để đáp ứng mối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty Savimex và người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc có hiệu quả và năng suất cao nhất, tuân thủ chuẩn mực trách nhiệm xã hội theo Tiêu Chuẩn SA8000, các công ước quốc tế, Bộ luật lao động Việt nam và các yêu cầu của khách hàng, lãnh đạo Công ty Savimex cam kết:

 1. Lao động trẻ em
 • Công ty cam kết không sử dụng hoặc hỗ trợ sử dụng lao động trẻ em và lao động trẻ vào bất cứ công việc nào có liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty
 • Công ty thiết lậpthủ tục khắc phục lao động trẻ em và thông tin đến toàn thể Cán bộ công nhân viên và các bên liên quan
 1. Lao động cưỡng bức
 • Công ty cam kết không sử dụng và không ủng hộ việc sử dụng lao động bắt buộc hay lao động cưỡng bức, lao động tù nhân hay các loại hình lao động không tự nguyện khác; không tham gia hoặc hỗ trợ buôn bán người
 • Mọi người lao động tại Công ty đều làm việc trên tinh thần tự nguyện và đúng nội quy lao động.
 • Công ty không buộc người lao động phải ký quỹ hoặc cầm giữ giấy tờ tùy thân bản chính của người lao động
 • Người lao động được quyền rời khỏi nơi làm việc sau khi hoàn thành ngày làm việc tiêu chuẩn, và được tự do chấm dứt quan hệ lao động sau khi đã đưa ra thông báo thích hợp với người sử dụng lao động
 1. Sức khỏe và an toàn
 • Công ty cung cấp môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Giảm thiểu các nguyên nhân gây nguy hiểm.
 • Công ty thành lập ban An toàn – Sức khỏe với sự tham gia của các thành viên Công đoàn.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro và thiết lập những biện pháp để ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe, cũng như ngăn ngừa những tổn thương hoặc bênh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc.
 • Tiến hành đào tạo về ATLĐ, sơ cấp cứu, PCCC cho tất cả cán bộ và công nhân viên trong Công ty.
 • Công ty đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện và mối nguy trong công việc đã được nhận diện
 • Cam kết cung cấp đầy đủ nguồn nước uống sạch và an toàn.
 • Cung cấp nhà vệ sinh sạch sẽ.
 • Người lao động có quyền tự giải cứu bản thân khỏi những nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra mà không cần sự cho phép của Công ty
 1. Tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể
 • Công ty thành lập tổ chức công đoàn, công nhân tự nguyện tham gia vào tổ chức và bầu cử chủ tịch công đoàn .
 • Không có hiện trạng nhân viên, đại diện người lao động tham gia tổ chức công đoàn bị phân biệt đối xử,quấy rối đe dọa và trả đũa. Đại diện người lao động có quyền liên hệ với thành viên của họ tại nơi làm việc.
 1. Phân biệt đối xử:
 • Công ty không phân biệt đối xử trong quá trình tuyển dụng, trả lương, đào tạo, thăng chức hoặc nghi hưu dựa trên phân biệt chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, độ tuổi hoặc bất kỳ điều kiện nào phát sinh phân biệt đối xử.
 • Công ty cam kết không can thiệp vào việc thực hiện quyền của người lao động đối với việc tuân thủ những đức tính hay tập tục đáp ứng nhu cầu liên quan đến giới tính, chủng tộc, tình trạng hôn nhận, quốc tịch, tôn giáo, quan điểm chính trị hay bất kỳ điều kiện nào khác có thể dẫn đến phân biệt đối xử
 • Công ty cam kết không cho phép bất kỳ hành vi nào nhằm đe dọa, lạm dụng, bóc lột, hoặc cưỡng bức tình dục, bao gồm cử chỉ, ngôn ngữ hoặc tiếp xúc thân thể tại nơi làm việc
 • Công ty không thực hiện khám trinh tiết hay mang thai nghén của lao động nữ trong bất kỳ tình huống nào khác.
 1. Thi hành kỷ luật:
 • Công ty cam kết đối xử với tất cả nhân viên bằng sự tôn trọng và thái độ chân thành; không tham gia và nghiêm cấm việc sử dụng nhục hình, áp bức thể xác hoặc tinh thần và các hành vi đối xử thô bạo và vô nhân đạo
 1. Giờ làm việc
 • Công ty cam kết tuân thủ quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo quy định Bộ luật lao động hiện hành và thỏa ước lao động tập thể.
 • Mọi người làm việc tại Công ty trên tinh thần tự nguyện và đúng nội quy lao động
 1. Lương và các khoản phúc lơi:
 • Tuân thủ mức lương tối thiểu theo quy định vùng,khu vực,công việc như quy định của luật pháp.
 • Không thực hiện trừ lượng do mục đích kỷ luật.
 • Tiền lương của người lao động trong thời gian làm thêm giờ, các phúc lợi sẽ được trả theo quy định của Bộ luật Lao động
 • Tiền lương và các phúc lợi của người lao động được liệt kê chi tiết rõ ràng theo định kỳ gửi đến từng người lao động cho mỗi kỳ lương theo cách thức thuận tiện nhất
 • Công ty cam kết không sử dụng lao động giao kết không bằng văn bản, lao động theo các hợp đồng ngắn hạn liên tiếp hoặc các hình thức khác nhằm né tránh trách nhiệm đối với nhân viên theo pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội
 1. Hệ thống quản lý:
 • Công ty ban hành chính sách và thủ tục thực hiện các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000; đồng thời, thông tin rộng rãi đến toàn thể người lao động cũng như nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các bên liên quan khác.
 • Thành lập Ban trách nhiệm xã hội để thực hiện, giám sát và đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội với số lượng thành viên tham gia phù hợp giữa đại diện người lao động và đại diện lãnh đạo
 • Thực hiện việc xem xét lãnh đạo định kỳ để đánh giá các chính sách, thủ tục và kết quả thực hiện để cải tiến liên tục
 • Ban trách nhiệm xã hội thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ để xác định những nguy cơ không tuân thủ những tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội; đồng thời giám sát việc tuân thủ, thực hiện tránh các rủi ro và đảm bảo tính hệ thống trong quá trình tuân thủ
 • Ban trách nhiệm xã hội triển khai đánh giá nội bộ định kỳ, tổ chức họp định kỳ, báo cáo cho lãnh đạo cấp cao, đề ra biện pháp khắc phục và phòng ngừa và theo dõi, đánh giá tính hiệu quả của hành động khắc phục
 • Công ty thiếp lập, ban hành và thông tin đến toàn thể Cán bộ công nhân viên và các bên liên quan về thủ tục xử lý khiếu nại có liên quan đến trách nhiệm xã hội tại Công ty
 • Tổ chức huấn luyện định kỳ cho toàn thể người lao động về việc tuân thủ những tiêu chuẩn này, dựa trên kết quả đánh giá rủi ro đã xác định
 • Lựa chọn và sử dụng nhà thầu tuân thủ những yêu cầu của tiêu chuẩn này
 1. Giải quyết khiếu nại liên quan đến sự phù hợp của trách nhiệm xã hội

Việc khiếu nại có liên quan đến tuân thủ trách nhiệm xã hội thực hiện theo thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến trách nhiệm xã hội tại Công ty. Người lao động có thể thông tin trực tiếp đến:

Phòng Nhân sự, Công ty CP hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex

Địa chỉ:  162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:      (+283) 717 9615 / (+283) 717 5676                          FAX: (+283) 717 9934

Email:  mail.savimex.com

           Ngoài ta, người khiếu nại có thể thông tin đến Tổ chức trách nhiệm quốc tế SAI hoặc tổ chức chứng nhận SGS Vietnam Ltd. theo địa chỉ sau:

Tổ chức trách nhiệm quốc tế SAI:

Địa chỉ:           15 West 44th Street, 6th Floor, New York, NY 10036, USA

Điện thoại:      +1 212 684 1414

Email:              info@sa-intl.org

 

Tổ chức đánh giá chứng nhận SGS Vietnam Limited.

Địa chỉ:           8th& 9th Floor, Bao Lao Dong Building, 198 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, HCMC

Điện thoại:      +84 28 3935 1920

Email:              sgs.vietnam@sgs.com

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

  LIM HONG JIN

 


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

“ KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NHẰM THOẢ MÃN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG & CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG”