Đóng

Thư Mời Họp – ĐHCĐ 2018

Thư Mời Họp – ĐHCĐ 2018

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex  do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM  số: 102/2018-SAV/VSD-ĐK lập ngày 23/02/2018 (ngày đăng ký cuối cùng 21/02/2018).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty với các nội dung sau:

  1. Thời gian: Từ 08g30, thứ tư, ngày 04 tháng 04 năm 2018.
  2. Địa điểm: Lầu 4, Hội trường Công ty Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, địa chỉ tại số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.
  3. Nội dung : Xem xét, thảo luận để thông qua các vấn đề sau :
  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  • Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
  • Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
  • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  • Các nội dung quan trọng khác…
  1. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội về địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Công ty Cổ phần Savimex, số 162 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 6250.8857, fax: (028) 3717.9934, thời gian đăng ký từ ngày 17/03/2018 đến 16h30 ngày 30/03/2018.

Trân trọng kính mời!

           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

           CHỦ TỊCH

           (Đã ký)

 

           KIM JUNG HEON

 

*. Hồ sơ đăng ký tham dự/ ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.savimex.com.vn từ ngày 23/03/2018. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông: Văn Anh Tuấn – điện thoại (028) 6250.8857, Di động 0982.700.287.

Vui lòng theo đường dẫn sau để tải về các tài liệu liên quan.